Now showing items 1-2 of 2

  • Model elektronického obchodování 

    Příborská, Lucie
    Má bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu pro elektronické obchodování. Cílem práce je poskytnout potřebné informace pro kvalitní navržení a zavedení elektronického obchodu. Tento obchod by měl splňovat požadavky firmy ...
  • Řízení e-governmentu města 

    Příborská, Lucie
    Má diplomová práce se zabývá návrhem e-governmentu města Kuřim. Cílem práce je poskytnout potřebné informace k dané problematice, navrhnout zlepšení stávajícího stavu a zajistit tak efektivnější komunikaci úřadu.