Now showing items 1-2 of 2

  • Připojení elektrokotle pro poskytování podpůrných služeb v teplárnách 

    Ditrych, Marek
    Bakalářská práce se zabývá využitím elektrokotle pro rozšíření nabízených podpůrných služeb v teplárnách. V práci jsou popsány jednotlivé systémové a podpůrné služby, díky kterým se regulují výkonové výkyvy sítě. Za těmito ...
  • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

    Příhoda, Martin
    Diplomová práce se zabývá navržením vhodných postupů ke zjištění geometrických vztahů konkrétních jeřábových drah, které jsou ověřeny rozborem přesnosti. Dále popisuje vyzkoušení navržených postupů praktickými měřeními, ...