Now showing items 1-2 of 2

  • Geopolymery na bázi elektrárenských popílků a cihelného střepu 

    Řezník, Bohuslav
    V souladu se současnými trendy využívání vedlejších produktů různých výrob jako zdroje surovin pojednává disertační práce o alkalické aktivaci vedlejších produktů – popílků a cihelného střepu, která vede ke vzniku ...
  • Omítky modifikované příměsí pálených jílů 

    Soukupová, Eva
    Disertační práce se zabývá reaktivitou pálených jílů v souvislosti s modifikovanými vápennými maltami. Teoretická část disertační práce obsahuje přehled vlastností vápenných malt, jejich kvalitu a způsoby jejich degradace. ...