Now showing items 1-1 of 1

  • Kování podlouhlých výkovků 

    Příkaský, Jakub
    Práce se zabývá návrhem výroby součásti typu táhla pomocí zápustkového kování na bucharu. Materiál je ocel 12 060. Na základě literární studie problematiky kování a výpočtů byl navržen výkovek, technologický postup a ...