Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán rozvoje firmy v oblasti dřevovýroby 

    Příkazský, Petr
    Tato práce pojednává o podnikatelském plánu rozvoje firmy K&M, s.r.o., využívající nalezení podnikatelské příležitosti v oblasti zemědělské prvovýroby, konkrétně v pěstování a následném zpracování rychlerostoucích dřevin. ...