Now showing items 1-2 of 2

  • Simulační modelování bezpilotního letounu 

    Příleský, Libor
    Bezpilotních prostředků a možností jejich uplatnění stále přibývá. Pokud chceme navrhnout systém jejich autopilota, potřebujeme počítačový model, na kterém tento návrh budeme moct vyzkoušet a odladit. Tato práce se zabývá ...
  • Virtuální prototyp robotu v ADAMS 

    Příleský, Libor
    Tato práce se zabývá vytvořením virtuálního modelu robotu v ADAMS a co-simulačním propojením tohoto modelu s návrhem řízení v Matlab/Simulink. Robotem je segway Pierot vytvořený v rámci předchozích závěrečných prací. Obsahem ...