Now showing items 1-10 of 10

 • Application of the Enzymatic Electrochemical Biosensors for Monitoring Non-Competitive Inhibition of Enzyme Activity by Heavy Metals 

  Amirmansoor, Ashrafi; Sýs, Milan; Sedláčková, Eliška; Farag, Amir Shaaban; Adam, Vojtěch; Přibyl, Jan; Richtera, Lukáš (MDPI, 2019-07-03)
  The inhibition effect of the selected heavy metals (Ag+, Cd2+, Cu2+, and Hg2+) on glucose oxidase (GOx) enzyme from Aspergillus niger (EC 1.1.3.4.) was studied using a new amperometric biosensor with an electrochemical ...
 • Cell type specific adhesion to surfaces functionalised by amine plasma polymers 

  Černochová, Petra; Blahová, Lucie; Medalová, Jiřina; Nečas, David; Michlíček, Miroslav; Kaushik, Preeti; Přibyl, Jan; Bartošíková, Jana; Manakhov, Anton; Bačáková, Lucie; Zajíčková, Lenka (Springer Nature, 2020-06-09)
  Our previously-obtained impressive results of highly increased C2C12 mouse myoblast adhesion to amine plasma polymers (PPs) motivated current detailed studies of cell resistance to trypsinization, cell proliferation, ...
 • Cisplatin enhances cell stiffness and decreases invasiveness rate in prostate cancer cells by actin accumulation 

  Raudenská, Martina; Kratochvílová, Monika; Vičar, Tomáš; Gumulec, Jaromír; Balvan, Jan; Polanská, Hana; Přibyl, Jan; Masařík, Michal (NATURE PUBLISHING GROUP, 2019-02-07)
  We focused on the biomechanical and morphological characteristics of prostate cancer cells and their changes resulting from the effect of docetaxel, cisplatin, and long-term zinc supplementation. Cell population surviving ...
 • DOSTAVBA DVOU BLOKŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI V JIHLAVĚ 

  Přibyl, Jan
  Předmětem bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie dvou neefektivně využívaných bloků v historickém centru Jihlavy. Výsledkem je návrh zástavby obytným domem, veřejným domem, parkovacím domem a skupinou ...
 • The effect of synthesis procedure on hydrogen peroxidase-like catalytic activity of iron oxide magnetic particles 

  Mukherjee, Atripan; Amirmansoor, Ashrafi; Švec, Pavel; Richtera, Lukáš; Přibyl, Jan; Brtnický, Martin; Kynický, Jindřich; Adam, Vojtěch (MDPI, 2020-09-27)
  A comparative study was carried out using magnetic nanoparticles (MNPs) for the fabrication of non-enzymatic sensors for the continuous and rapid detection and monitoring of H2O2. Various MNPs, differing in terms of their ...
 • Mateřská škola 

  Přibyl, Jan
  Předmětem diplomové práce je dokumentace pro provedení stavby mateřské školy v Pacově. Objekt je navržen dvoupodlažní se stěnovým systémem z keramických dutinových tvarovek a stropní konstrukcí z předpjatých stropních ...
 • Optimalizace tvaru mazací mezery hydrodynamického ložiska s využitím metamodelování 

  Přibyl, Jan
  Cílem diplomové práce bylo optimalizovat tvar mazací mezery axiálního ložiska turbodmychadla s pomocí metamodelování. Práce se nejprve zaměřuje na vysvětlení optimalizace a metamodelování, popis jednotlivých technik ...
 • Rodinný dvojdům 

  Přibyl, Jan
  Téma bakalářské práce je rodinný dvojdům. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Střecha je řešena jako dvouplášťová plochá. Vstup do domu je na severní straně. V přízemí je zádveří, odkud je přístup do technické ...
 • SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte 

  Přibyl, Jan
  Bakalářská práce bude řešit návrh multifunkčního komplexu skládajícího se ze stávající budovy restaurace Bonaparte a nové přístavby na sousední parcele. Nově vzniklý komplex má zajistit potřebné chybějící veřejné funkce ...
 • Speciální lodní přeprava 

  Přibyl, Jan
  Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat problematiku speciální lodní dopravy z hlediska přepravy kapalných a plynných látek. Práce je zaměřena na konstrukční řešení nákladového prostoru těchto lodí a obsahuje konstrukční ...