Now showing items 1-1 of 1

  • Vícekriteriální optimalizace podniku pomocí trendu 

    Přichystalová, Veronika
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu potického rizika na investiční rozhodo-vání při investicích do velkých investičních celků. Neúspěch investorů v oblasti velkých investičních celků je z drtivé většiny způsoben ...