Now showing items 1-3 of 3

 • Model atmosférického prostředí pro optické bezkabelové spoje 

  Přikryl, Petr
  Cílem této práce je prostudovat metody návrhu optického bezkabelového spoje a jeho využití v komunikačních technologiích. Práce popisuje možné rušivé vlivy na přenášený optický signál, mezi něž patří šum signálu, útlum ...
 • Porovnání úspěšnosti vícekanálových metod separace řečových signálů 

  Přikryl, Petr
  Separace nezávislých zdrojů signálů ze směsí zaznamenaných dat je základní problém v mnoha praktických situacích. Typický příklad je záznam řeči v prostředí za přítomnosti šumu či jiného mluvčího na pozadí. Touto problematikou ...
 • Webové rozhraní pro grafické demo 

  Přikryl, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací webového rozhraní pro demonstraci programů na zpracování obrazu. Představuje systém propojení jazyka PHP s C++ za pomoci XML souborů. Rozhraní umožňuje uživateli snadné spuštění ...