Now showing items 1-20 of 44

 • Aditiva matric pro pultruzi na bázi nenasycených polyesterů 

  Vaněk, Martin
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá kompozitními materiály na bázi skleněných vláken a nenasycených polyesterových matric. Předmětem zájmu jsou aditiva s označením „Low profile“ (LP), která se přidávají do matrice, ...
 • Application of low temperature plasmas for restoration/conservation of archaeological objects 

  Krčma, František; Blahová, Lucie; Miková, Petra; Graham, William; Grossmannová, Hana; Holíková, Lenka; Horák, Jakub; Janová, Drahomíra; Kelsey, Colin Patrick; Kozáková, Zdenka; Mazánková, Věra; Procházka, Michal; Přikryl, Radek; Řádková, Lucie; Sázavská, Věra; Vašíček, Michal; Veverková, Radka; Zmrzlý, Martin (IOP Publishing, 2014-12-18)
  The low temperature low-pressure hydrogen based plasmas were used to study the influence of processes and discharge conditions on corrosion removal. The capacitive coupled RF discharge in the continuous or pulsed regime ...
 • Automatizace systému měření charakteristik senzorů plynu 

  Stříteský, Stanislav
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém automatického řízení aparatury pro měření charakteristik senzorů vodíku a následné ověření funkčnosti systému na referenčních vzorcích. Aparatura byla sestavena na ...
 • Barierové multivrstevnaté povlaky 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace vícevrstevnatých bariérových povlaků na polymerní a kovové substráty na bázi SiOx nebo organických molekul. Zabývá se určením jejich vlastností z hlediska propustnosti kyslíku ...
 • Barierové vrstvy na bázi polyparaxylylenu a jejich vlastnosti 

  Horák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací bariérových vlastností vrstev parylenu C. Tyto vrstvy byly připravovány metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD). Zájem o zkoumání těchto vrstev je velký ...
 • Barierové vrstvy na bázi SiOx 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace tenkých vrstev vytvořených pomocí takových metod, jako je vakuové napařování, vakuové napařování v plazmatu a plazmochemická depozice z plynné fáze. Výchozími materiály pro ...
 • Diagnostika bariérových vlastností tenkých vrstev 

  Horák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vlastností tenkých SiOx vrstev připravených metodou plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD). Vrstvy byly charakterizovány s ohledem na budoucí možné použití pro ...
 • Effect of Selected Commercial Plasticizers on Mechanical, Thermal, and Morphological Properties of Poly(3-hydroxybutyrate)/ Poly(lactic acid)/Plasticizer Biodegradable Blends for Three-Dimensional (3D) Print 

  Menčík, Přemysl; Přikryl, Radek; Stehnová, Ivana; Melčová, Veronika; Kontárová, Soňa; Figalla, Silvestr; Alexy, Pavol (MDPI, 2018-10-03)
  This paper explores the influence of selected commercial plasticizers structure, which are based on esters of citric acid, on mechanical and thermal properties of Poly(3-hydroxybutyrate)/Poly(lactic acid)/Plasticizer ...
 • Elektrické transportní vlastnosti materiálů pro organickou elektroniku 

  Stříteský, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci automatizovaného systému pro charakterizaci organických FET struktur na bázi derivátů DPP a následně optimalizaci podmínek charakterizačního procesu. V rámci řešení ...
 • Elektrické transportní vlastnosti molekulárních materiálů pro pokročilé aplikace 

  Ivancová, Anna
  Diplomová práca pojednáva o možnostiach aplikácií nových organických materiálov v elektronike. V dnešnej dobe sa jedná o veľmi atraktívne odvetvie výskumu, z dôvodu miniaturizácie, znižovania nákladov na výrobu a vývin ...
 • Hybridní dentální kompozity kombinující krátká vlákna a částicová plniva 

  Klieštiková, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá hybridními kompozitními materiály kombinující částicové plnivo s krátkými vlákny pro dentální aplikace. Barnaté mikroplnivo a krátká skleněná vlákna byla povrchově upravena pomocí ...
 • Hybridní kompozity na bázi metakrylové matrice 

  Almásyová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývala studiem vlivu přídavku korundového plniva na mechanické vlastnosti experimentálního kompozitu na bázi dimethakrylátové matrice. V teoretické části jsou charakterizované důležité vlastnosti a ...
 • Kompozity na bázi přírodních vláken 

  Hahn, Filip
  Vypracovaná bakalářská práce se v teoretické části zabývá aktuálním stavem výzkumu na poli kompozitních materiálů na bázi přírodních vláken a polymerních matric, a výrobními metodami kompozitních materiálů. Experimentální ...
 • Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace, jejich příprava a charakterizace 

  Henkrichová, Jana
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním krátkovláknových dentálnych kompozitov. Do matrice zloženej zo štyroch základných monomérov dimetakrylátového typu bolo pridané borosilikátové časticové plnivo a nanosilika, krátke ...
 • Modifikace polyhydroxybutyrátu roubováním funkčních skupin 

  Melčová, Veronika
  Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací vlivu chemické úpravy na termické a mechanické vlastností poly(3-hydroxybutyrátu). Pro studium byly vybrány dvě metody, a to chlorace a fluorace PHB. Cílem teoretické ...
 • Modifikace polymerních směsí na bázi polyhydroxybutyrátu a jejich vlastnosti 

  Melčová, Veronika
  Teoretická část této diplomové práce popisuje vlastnosti a možnosti modifikace poly(3-hydroxybutyrátu) (PHB) a amorfní poly(mléčné kyseliny) (PLA) a jejich směsí. V experimentální části je studována reaktivita Joncrylu, ...
 • Modifikace práškových plniv v plazmatu 

  Štulrajterová, Lujza
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom časticových kompozitných materiálov a vplyvom povrchovej úpravy časticového plniva na výsledné vlastnosti kompozitu. V teoretickej časti sú charakterizované dôležité aspekty časticových ...
 • Optické a elektrické vlastnosti nových materiálů pro organickou elektroniku a fotoniku 

  Sionová, Marcela
  Tato diplomová práce je zaměřena na charakterizaci vlastností nových organických materiálů s ohledem na jejich potenciální využití v organických elektro-optických zařízeních. Teoretická část obsahuje rešerši na téma využití ...
 • Optimalizace parametrů pultruze kompozitů na bázi epoxidových matric 

  Ostrezi, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá momentálním progresem v tématu kompozitních materiálů s výztuží ve formě dlouhých vláken a polymerních matric. Dále se zabývá výrobními metodami kompozitních materiálů, zejména pultruzí. ...
 • Optimalizace rozhraní v částicovém dentálním kompozitu 

  Gavroňová, Ivana
  Bakalárska práca sa zaoberá časticovými kompozitnými materiálmi, konkrétne dentálnymi kompozitnými materiálmi a to ich vlastnosťami, spôsobom výroby a možnými úpravami či už samotných častíc ako plniva alebo úpravou rozhrania ...