Now showing items 1-20 of 52

 • Aditiva matric pro pultruzi na bázi nenasycených polyesterů 

  Vaněk, Martin
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá kompozitními materiály na bázi skleněných vláken a nenasycených polyesterových matric. Předmětem zájmu jsou aditiva s označením „Low profile“ (LP), která se přidávají do matrice, ...
 • Application of low temperature plasmas for restoration/conservation of archaeological objects 

  Krčma, František; Blahová, Lucie; Miková, Petra; Graham, William; Grossmannová, Hana; Holíková, Lenka; Horák, Jakub; Janová, Drahomíra; Kelsey, Colin Patrick; Kozáková, Zdenka; Mazánková, Věra; Procházka, Michal; Přikryl, Radek; Řádková, Lucie; Sázavská, Věra; Vašíček, Michal; Veverková, Radka; Zmrzlý, Martin (IOP Publishing, 2014-12-18)
  Nízkoteplotní vodíkové plazma buzené za sníženého tlaku bylo používáno ke studiu vlivu průběhu a podmínek na odstraňování korozních produktů. Plasma bylo buzeno RF zdrojem v pulsním i kontinuálním režimu při tlacích 100-200 ...
 • Automatizace systému měření charakteristik senzorů plynu 

  Stříteský, Stanislav
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém automatického řízení aparatury pro měření charakteristik senzorů vodíku a následné ověření funkčnosti systému na referenčních vzorcích. Aparatura byla sestavena na ...
 • Barierové multivrstevnaté povlaky 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace vícevrstevnatých bariérových povlaků na polymerní a kovové substráty na bázi SiOx nebo organických molekul. Zabývá se určením jejich vlastností z hlediska propustnosti kyslíku ...
 • Barierové vrstvy na bázi polyparaxylylenu a jejich vlastnosti 

  Horák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací bariérových vlastností vrstev parylenu C. Tyto vrstvy byly připravovány metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD). Zájem o zkoumání těchto vrstev je velký ...
 • Barierové vrstvy na bázi SiOx 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace tenkých vrstev vytvořených pomocí takových metod, jako je vakuové napařování, vakuové napařování v plazmatu a plazmochemická depozice z plynné fáze. Výchozími materiály pro ...
 • Biokompozitní materiál pro 3D tisk v regenerativní medicíně 

  Svoradová, Kateřina
  Předkládaná práce se věnuje přípravě materiálu k využití v regenerativní medicíně na bázi poly(3-hydroxybutyrátu) a jeho následnou charakterizací. Kromě poly(3-hydroxybutyrátu) byly použity materiály kyselina polymléčná ...
 • Diagnostika bariérových vlastností tenkých vrstev 

  Horák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vlastností tenkých SiOx vrstev připravených metodou plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD). Vrstvy byly charakterizovány s ohledem na budoucí možné použití pro ...
 • Effect of Selected Commercial Plasticizers on Mechanical, Thermal, and Morphological Properties of Poly(3-hydroxybutyrate)/ Poly(lactic acid)/Plasticizer Biodegradable Blends for Three-Dimensional (3D) Print 

  Menčík, Přemysl; Přikryl, Radek; Stehnová, Ivana; Melčová, Veronika; Kontárová, Soňa; Figalla, Silvestr; Alexy, Pavol (MDPI, 2018-10-03)
  This paper explores the influence of selected commercial plasticizers structure, which are based on esters of citric acid, on mechanical and thermal properties of Poly(3-hydroxybutyrate)/Poly(lactic acid)/Plasticizer ...
 • Elektrické transportní vlastnosti materiálů pro organickou elektroniku 

  Stříteský, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci automatizovaného systému pro charakterizaci organických FET struktur na bázi derivátů DPP a následně optimalizaci podmínek charakterizačního procesu. V rámci řešení ...
 • Elektrické transportní vlastnosti molekulárních materiálů pro pokročilé aplikace 

  Ivancová, Anna
  Diplomová práca pojednáva o možnostiach aplikácií nových organických materiálov v elektronike. V dnešnej dobe sa jedná o veľmi atraktívne odvetvie výskumu, z dôvodu miniaturizácie, znižovania nákladov na výrobu a vývin ...
 • FDM 3D Printed Composites for Bone Tissue Engineering Based on Plasticized Poly(3-hydroxybutyrate)/poly(d,l-lactide) Blends 

  Melčová, Veronika; Chaloupková, Kateřina; Menčík, Přemysl; Kontárová, Soňa; Rampichová, Michaela; Hedvičáková, Věra; Sovková, Věra; Přikryl, Radek; Vojtová, Lucy (MDPI, 2020-11-27)
  Tissue engineering is a current trend in the regenerative medicine putting pressure on scientists to develop highly functional materials and methods for scaffolds’ preparation. In this paper, the calibrated filaments for ...
 • Hybridní dentální kompozity kombinující krátká vlákna a částicová plniva 

  Klieštiková, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá hybridními kompozitními materiály kombinující částicové plnivo s krátkými vlákny pro dentální aplikace. Barnaté mikroplnivo a krátká skleněná vlákna byla povrchově upravena pomocí ...
 • Hybridní kompozity na bázi metakrylové matrice 

  Almásyová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývala studiem vlivu přídavku korundového plniva na mechanické vlastnosti experimentálního kompozitu na bázi dimethakrylátové matrice. V teoretické části jsou charakterizované důležité vlastnosti a ...
 • Isolace, charakterizace a aplikace biomedicínsky významného polymeru P(3HB-co-4HB) 

  Krupičková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá izolací a charakterizací kopolymeru P(3HB-co-4HB). Teoretická část byla zpracována jako literární rešerše, která popisuje obecně polyhydroxyalkanoáty, jejich strukturu, syntézu, degradaci a ...
 • Kompozity na bázi přírodních vláken 

  Hahn, Filip
  Vypracovaná bakalářská práce se v teoretické části zabývá aktuálním stavem výzkumu na poli kompozitních materiálů na bázi přírodních vláken a polymerních matric, a výrobními metodami kompozitních materiálů. Experimentální ...
 • Kompozity vyztužené keramickými nanovlákny 

  Bocian, Luboš
  Tato práce byla věnována výzkumu vlivu přídavku nesilanizovaných a silanizovaných keramických SiO2 nanovláken do částicového kompozitu na pevnost v ohybu, lomovou houževnatost, hnací sílu trhliny a viskoelastické vlastnosti ...
 • Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace, jejich příprava a charakterizace 

  Henkrichová, Jana
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním krátkovláknových dentálnych kompozitov. Do matrice zloženej zo štyroch základných monomérov dimetakrylátového typu bolo pridané borosilikátové časticové plnivo a nanosilika, krátke ...
 • Modifikace polyhydroxybutyrátu roubováním funkčních skupin 

  Melčová, Veronika
  Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací vlivu chemické úpravy na termické a mechanické vlastností poly(3-hydroxybutyrátu). Pro studium byly vybrány dvě metody, a to chlorace a fluorace PHB. Cílem teoretické ...
 • Modifikace polymerních směsí na bázi polyhydroxybutyrátu a jejich vlastnosti 

  Melčová, Veronika
  Teoretická část této diplomové práce popisuje vlastnosti a možnosti modifikace poly(3-hydroxybutyrátu) (PHB) a amorfní poly(mléčné kyseliny) (PLA) a jejich směsí. V experimentální části je studována reaktivita Joncrylu, ...