Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vybraných ukazovatelov DPMŽ s.r.o. pomocou časových rád 

  Přikrylová, Veronika
  Témou tejto bakalárskej práce je analýza vybraných ukazovateľov Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ s.r.o.) pomocou časových rád. Úvod práce je zameraný na teoretické poznatky o štatistických metódach a charakteristike ...
 • Analýza výkonnosti call centra pomocí statistických metod 

  Přikrylová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou kľúčových oblastí výkonnosti call centra, ktoré kontaktuje dlţných klientov nebankovej spoločnosti, ktorá poskytuje pôţičky. Pomocou širokého spektra štatistických metód autorka analyzuje ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Přikrylová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu na vybudovanie firemnej škôlky v spoločnosti Quality Brands. Úvodná časť sa venuje teoretickým poznatkom z oblasti projektového managementu, následne autorka analyzuje súčasný ...
 • Spící chodba 

  Přikrylová, Veronika
  Série objektů vycházející z nábytku, která podléhá snovému rozkladu. Výchozím tématem bakalářské práce Spící chodba je schopnost autorské reflexe na přesně dané, a tím i limitované, zadání vybraného teoretika.