Now showing items 1-20 of 44

 • Algoritmy číslicového zpracování obrazu na grafických kartách 

  Bielczyk, Marek
  Cílem práce je ukázat možnosti využití grafických karet při zobrazování obrazového signálu. Práce je zaměřena obzvlášť na technologie CUDA a OpenCL. V řešení se nejdříve zaměříme na samostatnou grafickou kartu a ukážeme ...
 • Databáze emoční řeči 

  Hlavica, Michal
  V této bakalářské práci je rozebrána teorie emocí, to jak emoce vznikají a jak jsou fyziologicky vyjádřeny lidským tělem. Jak se tyto fyziologické projevy a emoce vůbec promítají do lidské řeči. Dále je popsán proces tvorby ...
 • De-identifikace osob na základě primárních biometrických znaků 

  Šidó, Balázs
  Tato bakalařska prace se zaobira různými metodami pro ochranu soukromi osob pomoci de-identifikace na zakladě primarnich biometrickych znaků. Prvni kapitola popisuje de-identifikace obličeje zakladnimi, primitivnimi a ...
 • Detekce a sledování polohy hlavy v obraze 

  Pospíšil, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku detekce a sledování polohy hlavy v obraze jako jednu s možností jak zlepšit možnosti interakce mezi počítačem a člověkem. Hlavním přínosem diplomové práce je využití inovativních ...
 • Detekce částí lidského těla v obraze 

  Křivánek, Filip
  Tato práce se zabývá algoritmy pro detekci lidské postavy v obraze. Jsou zde popsány, prakticky vyzkoušeny a vyhodnoceny algoritmy Histogram of Oriented Gradients a Haar Cascade Classifier. Pro aplikaci je využita knihovna ...
 • Detekce obličeje v obraze 

  Malach, Tobiáš
  V této práci je prezentován přehled metod detekce obličeje v obraze a jsou vysvětleny základní principy klasifikace obrazu a jeho částí. Klíčovou částí práce je představení detektoru Viola-Jones a popis jeho implementace ...
 • Detekce státní poznávací značky pro dohledové systémy 

  Smékal, David
  Práce se zabývá teoretickým popisem zpracování obrazu a počítačového vidění, detekcí a rozpoznáním státních poznávacích značek, resp. registračních značek. Jsou zde zmíněny jednotlivé metody segmentací obrazu, jako jsou ...
 • Detekce vybraných zvukových událostí v reálném prostředí 

  Kowolowski, Alexander
  Tato práce se zabývá metodami pro rozpoznávání nebezpečných událostí, v tomto případě výstřelů, v reálném prostředí. Nejdříve byla vytvořena testovací a trénovací databáze zvuků ze zadané databáze MIVIA. V této databázi ...
 • Digitální knihovna 

  Krbeček, Daniel
  Práce obsahuje základní informace týkající se digitalizace obrazových dokumentů. Uveden je stručný přehled standardů běžně používaných v České republice, které jsou využity při popisu digitalizovaných dokumentů, a to ...
 • Domácí multimediální centrum 

  Pecha, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o využití mikropočítače Beagleboard–xM pro domácí použití.
 • Generátor synchronizačního kódu pro hudební aplikace 

  Vácha, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem MIDI protokolu a především oblasti implementace synchronizačních metod. Cílem této práce je návrh a vytvoření prototypu zařízení, které vysílá jeden druh synchronizačního kódu, a ...
 • Gesturální rozhraní pro jednoduché ovládání počítače 

  Burdík, Vojtěch
  Tato práce se věnuje poměrně novému počítačovému oboru – počítačovému vidění. Zaměřuje se na rozpoznávání objektů, určení polohy a reakci na určitý pohyb. Cílem práce je sestavit program, který bude schopný pomocí pohybu ...
 • Implementace standardu pro bibliografické citace BibTeX pomocí technologie XML 

  Mazač, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá implementací standardu bibliograckých citací BibTEX s pomocí technologie XML. Součástí této práce je teoretický úvod do problematiky XML technologií. Další částí je seznámení se sázecím ...
 • Intel Integrated Performance Primitives a jejich využití při vývoji aplikací 

  Machač, Jiří
  Cílem prezentované práce je demostrace a zhodnocení přínosu vypočetních systémů SIMD a to zejména jednotek MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 a SSE4 firmy Intel, pomocí vytvořených demostračních aplikací knihovnou Intel Integrated ...
 • Klasifikace obrazů s pomocí hlubokého učení 

  Hřebíček, Zdeněk
  Práce se zabývá detekcí objektů v obraze a jejich klasifikací do tříd. Klasifikace je zajištěna modely prostředí pro hlubokého učení BVLC/Caffe; Detekci objektů zajišťují algoritmy AlpacaDB/selectivesearch a belltailjp/s ...
 • Konvoluční neuronové sítě na platformě Windows 

  Kapusta, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovanie najnovších poznatkov z oblasti konvolučných neurónových sietí a ich použitia. Práca popisuje históriu ich vzniku, biologický neurón a analogický matematický model neurónu. Tiež ...
 • Lokalizace obličejů ve video sekvencích v reálném čase 

  Juráček, Aleš
  Má diplomová práce se zabývá detekcí obličeje v obraze. Snažím se nastínit problematiku počítačového vidění, umělé inteligence a strojového učení. Popsal jsem zde podrobně detekci navrženou Violou a Jonesem, která pro ...
 • Metody segmentace biomedicinských obrazových signálů 

  Krumpholc, Lukáš
  Tato práce se zabývá metodami segmentace biomedicínských obrazových signálů. Popisuje, shrnuje a porovnává vybrané metody zpracování digitálního obrazu. Jednou z uvedených metod je segmentace založená na parametrickém ...
 • Měření výšky postavy v obraze 

  Olejár, Adam
  Cieľom tejto práce bolo zhrnutie teórie nutnej pre úpravu, detekciu postavy a výpočet výšky detekovanej postavy v obraze. Následne boli tieto informácie aplikované pri implementáciu algoritmu. Prvá polovica práce teoreticky ...
 • Moderní kompresní formáty digitálního obrazu 

  Eder, Radek
  V této bakalářské práci je nastíněna problematika komprese digitálního obrazu. Jsou zde popsány základní barevné modely RGB a YCbCr a převod mezi nimi. Popsány jsou současně používané kodeky digitálního obrazu. Detailněji ...