Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu nového produktu 

    Pšejová, Kristína
    Diplomová práca je zameraná na oblasť marketingu, konkrétne komunikačného mixu. V rámci teoretickej časti sú definované najdôležitejšie pojmy potrebné k pochopeniu problematiky. Zároveň sú tu popísané analýzy, ktoré budú ...
  • Optimalizace financování vybrané společnosti na základě finanční analýzy 

    Pšejová, Kristína
    Bakalárska práca je zameraná na oblasť financovania zvolenej spoločnosti. Teoretická časť práce pojednáva o možných spôsoboch financovania organizácie a popisuje finančnú analýzu, ktorej vybraté metódy budú využité v ...