Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalé cihelně v Brně 

    Pšikalová, Věra
    Diplomová práce se zabývá problematikou regenerace a opětovného využití brownfieldů v návaznosti na trvale udržitelný rozvoj. Cílem práce je podrobná analýza a tvorba návrhu nového využití brownfieldu bývalé Kohnovy cihelny ...
  • Zaměření polohopisu a výškopisu lokality v Jedovnicích 

    Pšikalová, Věra
    Cílem mé bakalářské práce je zaměření polohopisu a výškopisu v Jedovnicích, jehož předmětem byla příjezdová komunikace s přilehlým terénem podél rybníka Olšovec k nedalekému autokempu. Konečným produktem je tedy mapa, ...