Now showing items 1-9 of 9

 • Adaptogeny v rostlině Shizandra chinensis 

  Pospíchalová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá rostlinnými adaptogeny (bioaktivními látkami) rostliny Schisandra chinensis. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci rodu Schisandra, charakterizaci rostliny, její vlastnosti, výskyt a ...
 • Rostlinné adaptogeny - Schizandra chinensis 

  Pospíchalová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá rostlinnými adaptogeny (bioaktivními látkami) v rostlině Schisandra chinensis. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci rodu Schisandra, charakterizaci rostliny Schisandra chinensis, ...
 • Rychlerostoucí dřeviny jako obnovitelné zdroje energie 

  Žvaková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá biomasou jako obnovitelným zdrojem energie. Hlavním tématem jsou rychle rostoucí dřeviny a jejich efekt na biologickou diverzitu, místní ekosystém a krajinnou ekologii. Byl proveden literární ...
 • Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku kombinovaných systémů 

  Hosová, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozu malých domácích spotřebičů v systémech solárních technologií. Teoretická část práce uvádí popis solárních termických systémů a solárních fotovoltaických systémů, včetně ...
 • Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů 

  Kučerová, Simona
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů. Teoretická část práce je zaměřená na solární systémy a popisuje možnosti propojení těchto soustav s malými domácími ...
 • Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů 

  Hosová, Žaneta
  Tato práce se zaměřuje na popis a funkci solárních systémů a možnosti připojení malých domácích spotřebičů. Cílem této práce je z naměřených hodnot posoudit ekonomiku reálného solárního systému s využitímm teplé vody pro ...
 • Zpracování projektu fotovoltaického systému 

  Ševčíková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu termického a fotovoltaického solárního systému pro celoroční provoz. Teoretická část práce se věnuje obecnému popisu solárních termických a fotovoltaických systémů, legislativou, ...
 • Zpracování projektu kombinovaného solárního systému 

  Sučková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu optimalizace solárního systému pro celoroční provoz. Cílem práce je provést dimenzování, návrh jednotlivých komponent a zjistit ekonomickou a ekologickou bilanci.
 • Zpracování projektu tepelného solárního systému 

  Ullmann, Walter
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu termického solárního systému pro celoroční provoz. Cílem práce je provést dimenzování, návrh jednotlivých komponent a propočítat ekonomickou a ekologickou bilanci.