Now showing items 1-11 of 11

 • Finanční dopady rizik ve stavebnictví a jejich řízení 

  Štěpánková, Vladěna
  Disertační práce se zaměřuje na finanční dopady rizik ve stavebnictví, protože je to jeden ze způsobů, jak lze riziko vyjádřit a také sledovat, což umožňuje jejich efektivní řízení. Na základě teoretických východisek a ...
 • The focal boundary value problem for strongly singular higher-order nonlinear functional-differential equations 

  Mukhigulashvili, Sulkhan; Půža, Bedřich (Springer Nature, 2015-01-30)
  The a priori boundedness principle is proved for the two-point right-focal boundary value problems for strongly singular higher-order nonlinear functional-differential equations. Several sufficient conditions of solvability ...
 • Lasota–Opial type conditions for periodic problem for systems of higher-order functional differential equations 

  Mukhigulashvili, Sulkhan; Půža, Bedřich (BioMed Central, 2020-06-05)
  In the paper we study the question of solvability and unique solvability of systems of the higher-order functional differential equations. In the paper in some sense optimal conditions that guarantee the unique solvability ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Blaha, Ladislav
  Tato práce se zabývá analýzou současného stavu veřejné správy a podnikatelského prostředí v Moldavsku, zejména chybějící odbornou terminologií, která je nutná k efektivnímu fungování obou sektorů. Jejím hlavním cílem je ...
 • Matematické modely poptávky 

  Trzaskaliková, Eva
  Diplomová práce se zabývá analýzou poptávky s využitím standardních prostředků inženýrské matematiky. Jsou zkoumány matematické modely poptávky a to jak jednofaktorové, tak i vícefaktorové. Elasticita poptávky je aplikována ...
 • Matematické modely produkce 

  Hanzlíček, Tomáš
  Práce se zabývá matematickým modelováním ekonomických zákonitostí, konkrétně matematickými modely produkce. Popisuje základní přístup, modely a metody modelování v uvedené oblasti. Dále jsou zkoumány specifické charakterizace. ...
 • The nonlinear Kneser problem for singular in phase variables second-order differential equations 

  Půža, Bedřich; Partsvania, Nino (Springer, 2014-09-30)
  For the singular in phase variables differential equation u'' = f (t, u, u') ), sufficient conditions are found for the existence of a solution satisfying the conditions Phi(u) = c, u(t) > 0, u'(t) < 0 for t > 0, where Phi ...
 • Phillipsova křivka v podmínkách České republiky 

  Musilová, Simona
  Bakalářská práce pojednává o Phillipsově křivce v podmínkách české ekonomiky. Platnost substitučního vztahu mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti je testována pomocí regresní analýzy na reálných datech České republiky ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu 

  Luhan, Jan
  Disertační práce řeší návrh modelu pro podporu strategického řízení elektronického obchodu firmy integrující stávající charakteristické procesy řízení ve firmě. Základní matematický model využívá řešení soustavy diferenciálních ...
 • Teorie grafů v ekonomické praxi 

  Geško, Dávid
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou obchodného cestujúceho. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy teórie grafov a metódy na riešenie problému obchodného cestujúceho. V praktickej časti sa porovnáva efektívnosť ...
 • Vývoj organizačního chování vlivem ICT 

  Tichý, Ondřej
  Tato disertační práce obsahuje výzkum vztahu českých organizací a českých zaměstnanců k moderním informačním a komunikačním technologiím (zkráceně ICT). Z pohledu organizací se výzkum zaměřil na konkrétní technologie, které ...