Now showing items 1-2 of 2

  • GSM komunikátor pro výtah 

    Půhoný, Jan
    Bakalářská práce se zabývá návrhem výtahového komunikátoru pro přivolání pomoci v případě uvíznutí osob v kabině výtahu. Zařízení se sestává ze dvou částí – jednotky pro kabinu výtahu (s nouzovým tlačítkem a obvodem pro ...
  • Návrh speciálního anténního rotátoru 

    Půhoný, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem elektroniky pro řízení anténního rotátoru ve dvou rovinách. Byly navrženy a realizovány budiče pro dva krokové motory. Dále byla navržena a realizována řídicí deska, která umožňuje jak ...