Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Online ovládání robotického SCARA manipulátoru 

  Pařík, David
  Bakalářská práce se zabývá SCARA robotem značky Epson. Teoretická část popisuje části a funkce manipulátoru H554BN a jeho kontroléru SRC 310. Je zde taky zahrnuta kapitola o jazyku SPEL III, sloužícímu k programování robotu. ...