Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti GREEN SPEDITION s.r.o. 

    Gryč, Matěj
    Cílem této práce je evaluace současné situace podniku Green Spedition s.r.o. a formulace podnikatelského záměru dalšího rozvoje. Teoretická východiska tvoří základ pro další zkoumání. Současný stav byl zhodnocen pomocí ...