Now showing items 1-12 of 12

 • 3D modelování technologické jednotky 

  Plch, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá technickým návrhom miešacieho reaktora, ktorý by mal byť súčasťou polo prevádzkovej linky s aplikovanou technológiou CMD. CMD technológia je určená na zníženie množstva dioxínov v popolčeku. ...
 • Analýza hydrodynamických podmínek aparátů jednotek pro termické zpracování odpadů 

  Říha, Kamil
  Termické zpracování odpadů je metoda, kdy při spalování dochází k redukci odpadů až na 10% původního objemu. Hlavní předností této metody je možnost využití tepla uvolněného spalováním odpadu pro výrobu tepelné či elektrické ...
 • Malá prutová anténa 

  Pařízek, Tomáš
  Práce popisuje impedanční přizpůsobení elektricky velmi krátkých antén k reálné hodnotě 50 . Anténa je uvažována jako vstup emitorového sledovače, který představuje komplexní transformátor. Tento sledovač transformuje ...
 • Mini-Whip Antenna 

  Pařízek, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The thesis deals with the impedance matching of electrically very short antennas to the real resistence 50 Ω . The antenna is considered as an input of an emitter follower , which is plays the role of the impedance ...
 • Multilayer Textile Antenna Array 

  Hermány, Roman; Pařízek, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Two possible ways to power the serial patch array will be presented. The antenna array is conceived as a multi-layered structure formed on a 3D textile substrate. The first concept – aperture coupled array – is unsuitable ...
 • Návrh a realizace UHF RFID tagu pro snímání hladiny kapaliny 

  Pařízek, Tomáš
  The project deals with a theoretical design of passive ultra-high frequency radio identification (UHF RFID) tag for the measurement of liquid levels. Liquid level has an influence on the input impedance of an RFID tag ...
 • Návrh technologické jednotky pro odstraňování perzistentních látek při termickém zpracování kontaminované biomasy 

  Plch, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom metódy čistenia spalín pre spažovňu biomasy, ktorá zaručí odstránenie dioxínov zo spalín. Popisuje metódy čistenia spalín, ako je ADIOX, použitie keramických filtrov, katalytickej filtrácie ...
 • Polyfunkční dům 

  Pařízek, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v katastrálním území Komárov. Objekt je osazen na téměř rovném terénu v zastavěném území. Dům má čtyři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží je vinárna a ...
 • Printing Rf Components With Conductive Ink 

  Pařízek, Tomáš; Hermány, Roman (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The thesis deals with the conductive priting of RF electronic components like antennas and transmission lines. The thesis shows conductive printing with commercial ink jet printers which use AgIc conductive ink. Conductive ...
 • Rodinný dům 

  Pařízek, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je novostavba dvougeneračního rodinného domu v obci Březník. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu na konci zástavby rodinných domů v okrajové části obce. Dům má jedno podzemní a dvě nadzemní ...
 • Způsoby odstraňování perzistentních látek (dioxinů) 

  Ferdan, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vznikem dioxinů při energetickém využití odpadů ve spalovně komunálních odpadů a technologiemi pro jejich odstraňování. V první části je obecně pojednáno o charakteristice dioxinů, vlivu na životní ...