Now showing items 1-8 of 8

 • Behaviour of the Interface of Low Toughness Materials 

  Halasová, Martina
  The work is focused on evaluation of factors influencing behaviour of interface in low toughness ceramic materials reinforced with fibres. The main aim was to characterise processing effects influencing the quality of ...
 • Difúze měďnatých iontů v huminových hydrogelech 

  Grunt, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na studium difúze měďnatých iontů v hydrogelech huminových kyselin. Celkem osm různých hydrogelů bylo připraveno rozpuštěním huminových kyselin hydroxidem sodným a trifosforečnanem sodným. Pro jejich ...
 • Mechanical Reinforcement of Bioglass®-Based Scaffolds 

  Bertolla, Luca
  Bioactive glasses exhibit unique characteristics as a material for bone tissue engineering. Unfortunately, their extensive application for the repair of load-bearing bone defects is still limited by low mechanical strength ...
 • Nové metody studia reaktivity a transportních vlastností biokoloidů 

  Smilek, Jiří
  Účelem předložené dizertační práce bylo studium reaktivity, transportních a bariérových vlastností biokoloidních a syntetických polymerních látek prostřednictvím jednoduchých difúzních technik. Studován byl především vliv ...
 • Vliv fyzikálních podmínek na difúzní procesy v huminových gelech 

  Marvan, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na difúzi měďnatých iontů v gelu huminových kyselin (HK) získaných z lignitu. Gely byly vystaveny difúzi měďnatých iontů o různých počátečních koncentracích a různém pH vždy po stejnou dobu 24 ...
 • Vliv reaktivity na transport kovových iontů v huminových gelech 

  Smitalová, Michaela
  Tato práce se zabývá studiem difúze měďnatých iontů v huminových hydrogelech. Hydro-gely byly připraveny z několika vzorků huminových kyselin lišících se způsobem a pod-mínkami jejich izolace z původních matric. U vybraných ...
 • Vrstevnaté keramiky připravené metodou termoplastické koextruze 

  Kaštyl, Jaroslav
  V disertační práci byla připravena dvouvrstevná keramická tělesa s „core-shell“ geometrií pomocí metody termoplastické koextruze a na těchto kompozitních tělesech byly studovány mechanické vlastnosti. Pro studium koextruze ...
 • Využití průtokové coulometrie ve studiu transportu kovových iontů v huminových gelech 

  Kalina, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium nestacionární difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Hlavním cílem práce byla optimalizace podmínek pro využití elektrochemického analyzátoru EcaFlow 150 GLP pro ...