• Slovinské národní divadlo v Lublani 

    Pacák, Radim
    PŮVODNÍM HMOTOVÝM ZÁMĚREM BYLO VYTVOŘIT 2 OBJEMY S DOPLŇUJÍCÍM FUNKČNÍM VYUŽITÍM S TÍM I VYPLÍVAJÍCÍ ODLIŠENÍ FASÁD JEDNOTLIVÝCH OBJEMŮ. VÝRAZ BUDOV ODPOVÍDÁ FUNKČNÍ STRÁNCE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ, ALE TAKÉ URBANISTICKÉ ...