Now showing items 1-1 of 1

  • Korozní ochrana slitin hliníku 

    Kouba, Jan
    Diplomová práce se zabývá konverzními povlaky na bázi ceru pro hliníkové slitiny. V teoretické části je nejprve popsán mechanismus ochrany kovů inhibičně působícími látkami. Další kapitola je věnována využitím lanthanoidových ...