Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh eliminace prostojů elektroúdržby 

    Novotný, František
    Tato práce se zaměřuje na popis, analýzu a minimalizaci prostojů souvisejících s činností elektroúdržby. V teoretické části jsou rozebrány, jaké druhy plýtvání mohou nastat při práci elektroúdržbáře. V závodě Ventily byly ...