Now showing items 1-1 of 1

  • Manipulační zařízení pro palety 

    Pacher, Ján
    Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom manipulačného zariadenia na presun EUR paliet po rovnej skladovej ploche a možným stohovaním týchto paliet. Úvod práce tvorí rešeršný rozbor súčasných manipulátorov na trhu ...