Now showing items 1-2 of 2

  • Výroba součásti pro šicí stroj 

    Paděra, Radek
    Bakalářská práce se zabývá výrobou jedné součásti ze šicího stroje a to součásti unašeče. V první kapitole je proveden rozbor součásti včetně popisu její funkce. Dále je zmíněna stávající výroba součásti a pak následuje ...
  • Zefektivnění výroby držáku jehelní tyče 

    Paděra, Radek
    Diplomová práce se zabývá výrobou součásti držáku jehelní tyče pro firmu MINERVA BOSKOVICE, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je věnována rozboru použitých technologií na výrobu součásti. ...