Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické obchodování měnových párů pomocí technické analýzy 

    Padyšák, Jan
    Cílem této práce je vytvořit automatický obchodní systém pro obchodování měnových párů s využitím technických indikátorů a technické analýzy. Vzniklý systém je testován a optimalizován na historických cenových datech. ...
  • Program pro nácvik techniky rychlého čtení 

    Padyšák, Jan
    Cílem této práce je vytvoření programu pro nácvik techniky rychlého čtení. Ve vytvořené aplikaci jsou implementována cvičení pro trénink různých vlastností lidského zraku. U jednotlivých cvičení je možné zvolit obtížnost ...