Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovna pro generování realistických modelů stromů 

    Pafčo, Tomáš
    Cílem této práce bylo navrhnout algoritmy pro procedurální generování realistických třírozměrných modelů stromů a implementovat je formou knihovny. Tato knihovna využívá jako vstup množinu 92 převážně číselných parametrů ...