Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

    Pafkovičová, Petra
    Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením dvou rozhodovacích systémů, které mohou být nápomocny při hodnocení dodavatelů a výběru nejvhodnějšího z nich. Oba modely, jak model, vytvořený v prostředí MS Excel, tak model ...
  • Posouzení vybraných ukazatelů podniku pomocí analýzy časových řad 

    Pafkovičová, Petra
    Tato bakalářská práce se zabývá posouzením ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Na základě účetních výkazů z let 2008 – 2012 analyzuje jejich vývoj a pomocí regresní analýzy a analýzy časových řad predikuje vývoj ...