Now showing items 1-2 of 2

  • Návary proti opotřebení 

    Pagáč, Aleš
    Předmětem této diplomové práce bylo studium opotřebitelných návarů, včetně vhodných základních i přídavných materiálů a technologií navařování vhodných ke konkrétní aplikaci návaru tvrdokovu na lopatky mísiče slévárenského ...
  • Použití technologických zkoušek tvařitelnosti při tváření 

    Pagáč, Aleš
    Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh vhodnějšího materiálu pro výrobu zadané součásti. Byl vypracován technologický postup výroby zadané součásti. Na základě literární studie problematiky ...