Now showing items 1-2 of 2

  • Adresář webových služeb 

    Pagáč, Jiří
    Práce se zabývá studiem technologií webových služeb, možností jejich vyhledávání a implementací systémů určených k registraci a vyhledávání webových služeb, tzv. adresářů. Blíže se věnuje adresáři UDDI (The Universal ...
  • UML profil pro modelování komponentových systémů 

    Pagáč, Jiří
    Práce se zabývá modelováním softwarových komponentových systémů v jazyce UML a rozšíření jazyka UML technikami meta-modelování s využitím technologie UML Profile za účelem vytvoření podpory pro vybraný komponentový systém. ...