Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava projektu pro financování z fondů EU 

    Pagáčová, Iveta
    Bakalářská práce prozkoumává možnosti využití finančních prostředků z fondů Evropské unie ke spolufinancování projektu s turistickým potenciálem, který má být realizovaný ve Středočeském kraji. Její teoretická východiska ...
  • Řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí firmy Red Hat Czech, s.r.o. 

    Pagáčová, Iveta
    Diplomová práce zpracovává problematiku řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí IT společnosti. S ohledem na uvedené teoretické poznatky bude analyzována oblast řízení lidských zdrojů ve společnosti. Cílem práce ...