Now showing items 1-2 of 2

  • Anonymní komunikace v prostředí Internetu 

    Pajtinová, Mária
    Diplomová práce se zaměřuje na možnosti, jak lze anonymně komunikovat přes Internet. Jsou zde popsány anonymizační programy TOR, JAP, I2P a CyberGhost, které umožňují uživateli ukrýt svou identitu za jinou IP adresu. ...
  • Metody kvantové kryptografie 

    Pajtinová, Mária
    Bakalářská práce analyzuje metody kvantové kryptografie, konkrétně popisuje používané přenosové protokoly využívající otevřený komunikační kanál. Tyto metody prakticky předvádí simulační program, který je součástí. V další ...