Now showing items 1-4 of 4

 • Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací 

  Oprchalová, Marie
  Zvyšováním intenzity dopravy na stávajících komunikacích, výstavba nových dálnic a rychlostních komunikací způsobuje větší znečištění povrchových vod látkami, které pocházejí z údržby cest a provozu vozidel. Proto jsou ...
 • Průběh destratifikace na vodní nádrži Brno 

  Marek, Tomáš
  Tato práce se zabývá procesem destratifikace na brněnské údolní nádrži v rámci rozsáhlého projektu „Čisté povodí Svratky“, který má za cíl zlepšení kvality vody v celém povodí nad nádrží Brno. Na brněnské přehradě probíhá ...
 • Upravitelnost povrchových vod 

  Fuks, Josef
  V diplomové práci se zabývám tématem upravitelnosti povrchových vod se zaměřením na proces tvorby suspenze. K práci byly použity vzorky vody odebrané z pěti různých míst v okolí Brněnské přehrady, která se dlouhodobě potýká ...
 • Určení zdrojů fosforu a stanovení nápravných opatření eutrofizované Hornoveské nádrže 

  Čech, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou eutrofizace na Hornoveské nádrži u města Fryšták. Cílem práce je vypracovat rešerši na téma eutrofizace povrchových vod, provést praktické měření a odběr vzorků na Hornoveské ...