Now showing items 1-2 of 2

  • Koncentrátor pro dálkový sběr dat a bezdrátové moduly 

    Palacký, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro vzdálené měření kvality vzduchu v budovách. V první části je uveden výběr a rozbor použitých hardwarových a softwarových prostředků: minipočítače Rapsberry Pi, mikrokontroleru ...
  • Regulace výšky létajícího robota 

    Palacký, Tomáš
    Tato bakalářská práce se v prví části zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro testování algoritmů regulace výšky létajícího robota. Dále pak vytvářením a testováním algoritmu regulace výšky za účelem aplikování poznatků ...