Now showing items 1-2 of 2

  • Galerie a výstavní expozice v Rymicích 

    Paležnica, Maja
    Ve dvoru areálu bývalé tvrze ve Rymicích je umístěna venkovní expozice hlíněního stavitelství, která tematicky navazuje na skanzen, který se nacházi ve obci. Venkovni expozice návazuje na vnitřní prostor hospodářského ...
  • Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně 

    Paležnica, Maja
    Konceptem projektu je změna funkčního využíti pozemků soukromého charakteru na veřejný prostor, s časově vymezenou dobou návštěv.Projekt řeší návrh novostavby administrativní budovy, navazujicícho objekta fitness centra a parka.