Now showing items 1-2 of 2

  • Laserové svařování ocelí v automobilovém průmyslu 

    Paleta, Petr
    V automobilovém průmyslu se začíná nahrazovat odporové bodové svařování laserovým svařováním. V bakalářské práci byl proveden rozbor laserových svařovacích metod, hlavně metoda laserového svařování na dálku, která je použita ...
  • Navařování kobaltové slitiny plazmou 

    Paleta, Petr
    Tato práce se zabývá navařováním kobaltových slitin plazmou. V teoretické části práce byly popsány vhodné kobaltové slitiny pro navařování plazmou, a pro navařování dané konkrétní součásti byla zvolena kobaltová slitina ...