Now showing items 1-2 of 2

  • Audit bezpečnosti ve výrobním centru betonových směsí 

    Palička, David
    V této diplomové práci se zabývám Auditem bezpečnosti ve výrobním centru betonových směsí zpracovaným dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs. V první části práce jsou uvedeny příklady nehod ve výrobních centrech v ČR i ...
  • Využití termokamery pro analýzu tepelných ztrát 

    Palička, David
    V této bakalářské práci se zabývám analýzou tepelných ztrát skladovacích nádrží asfaltových pojiv. K provedení této práce jsem použil teorii bezkontaktního měření teploty pomocí termovizní kamery. V první části je stručně ...