Now showing items 1-2 of 2

  • Proudění s volnou hladinou 

    Palička, Miroslav
    Táto práca sa zaoberá ustáleným prúdením vody s voľnou hladinou v korytách rôznych prierezov. Hlavný dôraz bol kladený na matematické odvodenie závislostí pre najvýhodnejší stav hladiny s ohľadom na rýchlosť a prietok, ...
  • Reverzní vírová turbina 

    Palička, Miroslav
    Táto diplomová práca sa zaoberá hydraulickým návrhom Vírovej turbíny pre prílivovú elektráreň a skúma možnosť prevádzky tohto stroja v turbínovom, reverznom turbínovom, čerpadlovom a reverznom čerpadlovom režime. Z ...