Now showing items 1-20 of 77

 • Analýza vlivu recyklace práškové oceli na porozitu dílů vyráběných technologií Selective Laser Melting 

  Sůkal, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem recyklace práškové oceli 1.2709 na porozitu dílů zpracovaných technologií SLM. Teoretická část práce uvádí náhled do problematiky vlivu vybraných procesních parametrů této aditivní technologie ...
 • Automatize návrhu jednoduchých vstřikovacích forem pro nástrojárny 

  Žváček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací návrhu jednoduchých vstřikovacích forem na plasty. Práce se soustředí na proces konstrukce s cílem jej zefektivnit a zautomatizovat pomocí 3D parametrické šablony formy. Ta slouží ...
 • Datové přenosové formáty v oblasti CAD 

  Košťál, David
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti datových CAD přenosových formátů doplněný vymezením trendů budoucího vývoje.
 • Digitalizace lidských tkání 

  Matejková, Monika
  Cielom tejto práce je spracovať ucelený prehlad súčasného stavu v oblasti lekárských zobrazovacích metód, ktoré umožňujú tvorbu priestorových geometrických dát a prehlad skenovacích metód vonkajšej geometrie povrchu tela ...
 • Digitalizace výfukového potrubí 

  Janečka, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi a praktickým využitím 3D skenovacích systémů pro strojírenství. Práce obsahuje základní rozdělení zařízení sloužící k 3D digitalizaci a jejich základní vlastnosti. Cílem této práce ...
 • Držák plastových strun pro profesionální technologii 3D tisku FDM 

  Puchta, Daniel
  Cílem bakalářské práce je vyvinout držák strun pro technologii 3D tisku metody FDM, který umožní monitoring zbývajícího a spotřebovaného materiálu během tisku a který zajistí bezproblémové odvíjení cívky s tiskovou strunou. ...
 • Dynamic Loading of Lattice Structure Made by Selective Laser Melting-Numerical Model with Substitution of Geometrical Imperfections 

  Vrána, Radek; Červinek, Ondřej; Maňas, Pavel; Koutný, Daniel; Paloušek, David (MDPI, 2018-10-29)
  This article deals with the prediction of lattice structure mechanical properties under dynamic loading using finite element method (FEA) with inclusion of geometrical imperfections of the SLM process. Such properties are ...
 • Effect of heat treatment on mechanical properties and residual stresses in additively manufactured parts 

  Vaverka, Ondřej; Koutný, Daniel; Vrána, Radek; Pantělejev, Libor; Paloušek, David (Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018-05-14)
  Heat treatments commonly used for post-processing in additive manufacturing (AM) deal with relieving residual stresses. However, generally these treatments reduce strength properties of material such as yield stress (YS) ...
 • Effect of Process Parameters and High-Temperature Preheating on Residual Stress and Relative Density of Ti6Al4V Processed by Selective Laser Melting 

  Malý, Martin; Höller, Christian; Skalon, Mateusz; Meier, Benjamin; Koutný, Daniel; Pichler, Rudolf; Sommitsch, Christof; Paloušek, David (MDPI, 2019-03-20)
  The aim of this study is to observe the effect of process parameters on residual stresses and relative density of Ti6Al4V samples produced by Selective Laser Melting. The investigated parameters were hatch laser power, ...
 • The Effect of the Wear of Rotor Pins on Grinding Efficiency in a High-speed Disintegrator 

  Dvořák, Karel; Dolák, Dušan; Paloušek, David; Čelko, Ladislav; Jech, David (Kaunas University of Technology, 2018-02-19)
  One of the directions intensively investigated in the field of milling is high-energy milling (HEM). One type of HEM is high-speed grinding in high-speed disintegrators. This type of mill is particularly suitable for the ...
 • Experimentální 3D tiskárna pro laserové sintrování plastů 

  Kroutil, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací experimentální 3D tiskárny pro selektivní laserové sintrování plastových prášků. Výstupem práce je zařízení, které dokáže vytvořit vhodné procesní podmínky pro laserové sintrování. ...
 • Experimentální biomechanická protéza ruky 

  Lux, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu experimentální biomechanické protézy ruky, a jeho následnou realizací v podobě funkčního prototypu. Velikost protézy odpovídá velikosti ruky dospělého muže. ...
 • Influence of Scanning Strategies on Processing of Aluminum Alloy EN AW 2618 Using Selective Laser Melting 

  Koutný, Daniel; Paloušek, David; Pantělejev, Libor; Těšický, Lukáš; Kaiser, Jozef (MDPI, 2018-02-14)
  This paper deals with various selective laser melting (SLM) processing strategies for aluminum 2618 powder in order to get material densities and properties close to conventionally-produced, high-strength 2618 alloy. To ...
 • Kinematická analýza pohybu cyklisty s transtibiální protézou. 

  Stoklásek, Pavel
  Práce je zaměřena do oblasti biomechaniky a zabývá se experimentálním zjištěním vhodných kinematických poměrů klikového mechanismu závodního kola a transtibiální protézy dolní končetiny závodního cyklisty s posouzením ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro velkorozměrové díly 

  Březina, Josef
  Tato práce je zaměřena na konstrukci velkoformátové 3D tiskárny. Cílem této práce je návrh a výroba funkčního prototypu tiskárny využívající technologii FDM s využitelnými pracovními rozměry (520 x 520 x 480) mm. Zkonstruovaná ...
 • Konstrukce bioinkubátoru pro transport buněčných kultur 

  Machýček, David
  Tato diplomová práce se v rešeršní části zabývá rozdělením inkubátorů do několika skupin podle způsobu použití. Z těchto skupin jsou vybrány biologické inkubátory, proveden rozbor jejich konstrukce a vysvětleny možnosti ...
 • Konstrukce drtičky plastových dílů 

  Šebesta, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem drtičky plastových dílů, vyráběných pomocí 3D tisku. Cílem práce je navrhnout konstrukci drtičky, jejíž výstupní frakci tzv. granulát je možno použít pro výrobu recyklované struny. ...
 • Konstrukce experimentálního extrudéru pro 3D tisk modelářské hlíny 

  Žižlavský, Vít
  Tato bakalářská práce se věnuje možnostem FDM tisku modelářských hlín a konstrukci experimentálního extrudéru pro 3D tisk tohoto materiálu. Extrudér přináší možnost 3D tisku uměleckých a designérských předmětů menších ...
 • Konstrukce formy pro výrobu trupu ultralehkého letounu 

  Zatočilová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí formy trupu ultra lehkého letounu, z hlediska softwarového zpracování digitálních dat. Výsledný digitální model splňuje nároky na vyrobitelnost pomocí CNC strojního obrábění. Realizace ...
 • Konstrukce magnetického separátoru práškových kovů 

  Papaj, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukce pro recyklaci prášku využitého při vícemateriálovém 3D tisku technologií SLM. Přesněji jde o separaci smíchaných kovových prášků pomocí magnetického separátoru, který je schopen ...