Now showing items 1-2 of 2

  • Moloch 

    Paluš, Viktor
    Predmetom predkladanej diplomovej práce sú dva 7 metrové objekty krištalickej štruktúry umiestnené vo výrobnej hale v bývalej brněnskej fabriky Zbrojovka