Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza reakční doby dětí 

  Bucsuházy, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou dětí. V teoretické části jsou popsány děti, jako zranitelní účastníci silničního provozu, a jsou diskutovány metody využívané pro měření reakční doby. Praktická část představuje ...
 • Analýza vlivu pevných překážek v blízkosti pozemní komunikace na průběh dopravní nehody 

  Hejsková, Veronika
  Tato diplomová práce s názvem Analýza vlivu pevných překážek v blízkosti pozemní komunikace na průběh dopravní nehody se zabývá rozdělením pevných překážek v blízkosti pozemních komunikací, stručnou teorií silničních nehod, ...
 • Analýza vlivu používání technických zařízení řidičem na reakční dobu 

  Kubánek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu používání technických zařízení řidičem na reakční dobu. Jsou zde popsány zákonné požadavky na používání technických zařízení řidičem ve vozidle. Rozebrány typy používaných ...
 • Bezpečnost provozu na komunikacích 

  Šimicová, Jitka
  V době intenzivního provozu na komunikacích se jedním z nejdůležitějších témat stává bezpečnost provozu. Předkládaná diplomová práce se věnuje rozboru různých činitelů, které se právě na bezpečnosti provozu na komunikacích ...
 • Bezpečnost provozu na komunikacích 

  Šimicová, Jitka
 • Hodnocení technického stavu osobních vozidel 

  Košťál, Ondřej
  Diplomová práce se bude zabývat problematikou technických kontrol osobních vozidel na Stanicích technické kontroly v České republice a sousedních státech. Práce bude zaměřena na legislativu, metodiku, hodnocení technického ...
 • Kontrola identifikátorů vozidel 

  Motúz, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou identifikátorů osobních vozidel a jejich částí. Uvádí přehled o dostupných identifikátorech, které se vyskytují na vozidlech. Je popsáno jejich složení a význam. Dále se práce ...
 • Metodika prohlídky vozidla likvidátorem pojišťovny 

  Pavelec, Josef
  Práce se zabývá vypracováním metodického postupu prohlídky vozidla likvidátorem pojišťovny. Zejména využitelnosti výstupů prohlídky v soudním inženýrství. Teoretická část je věnována pojišťovnictví, se zaměřením na ...
 • Měření hmotnostních parametrů vozidel 

  Rücker, Jan
  Tato diplomová práce se v první části zabývá metodami zjišťování hmotnostních parametrů vozidel, polohou těžiště a měřením momentu setrvačnosti. Ve druhé části se zaměřuje na měření polohy těžiště u vybrané skupiny vozidel ...
 • Měření polohy těžiště jízdních kol 

  Burda, Ondřej
  Tato diplomová práce s názvem Měření polohy těžiště jízdních kol zachycuje v první části historii a rozdělení jízdních kol, legislativu ČR, která se týká přímo cyklistů, analýzu nehodovosti cyklistů a rozbor metod měření ...
 • Možnosti využití GPS při analýze silničních nehod 

  Jokešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití GPS při analýze silničních nehod. Popisuje historii a strukturu amerického globálního polohového systému (GPS), ruského systému GLONASS a evropského systému Galileo. Dále jsou ...
 • Možnosti zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla 

  Bilík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla. V úvodní části je proveden teoretický rozbor jízdní dynamiky vozidel. Dále je proveden ...
 • Optimalizace hnacích hřídelí kol přední nápravy vozidla Magma 

  Kala, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací hnacích hřídelí vozidla MAGMA Alficar, u kterých v extrémních provozních podmínkách dochází k poškození. K analýze hřídele je využita metoda konečných prvků, jež je moderním ...
 • Problematika oceňování historických vozidel 

  Ćmok, František
  Tato diplomová práce s názvem Problematika oceňování historických vozidel se zabývá zmapováním problematiky historických vozidel, jejich kategorizací a navržením metodiky pro jednotné oceňování historických vozidel. Cílem ...
 • Vliv defektu pneumatiky na jízdní dynamiku vozidla 

  Kubík, Adam
  Hlavním cílem této práce je zjištění vlivu defektu pneumatiky na jízdní dynamiku vozidel. První část práce popisuje dynamiku vozidel, především jízdní odpory, přilnavost, směrové vlastnosti pneumatik a brzdění. Na tuto ...
 • Vliv hmotnostních parametrů vozidel na jízdní dynamiku 

  Dušek, Otakar
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu hmotnostních parametrů na jízdní dynamiku. V úvodní části této práce je stručně popsána historie a základní rozdělení osobních vozidel. V další části jsou pak popsány hmotnostní ...
 • Vliv huštění pneumatik na jízdní vlastnosti osobního vozidla 

  Pelán, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním posouzením vlivů huštění pneumatik na jízdní dynamiku, stabilitu a komfort. Na začátku práce je vymezena teorie z oblasti jízdní dynamiky, stability, provedení a huštění pneumatik. ...
 • Vliv parametrů a vlastností pneumatik na jízdní dynamiku vozidel 

  Toufar, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem vlastností a parametrů pneumatik na jízdní dynamiku. V úvodu práce je pojednáno o jízdní dynamice vozidel, důležitosti pneumatik a jejich konstrukci. Druhá část práce je věnována ...
 • Vliv prvků aktivní bezpečnosti vozidel na prevenci dopravních nehod 

  Franc, Šimon
  Diplomová práce se zabývá vlivem prvků aktivní bezpečnosti vozidel na prevenci dopravních nehod. V úvodní části je vymezen pojem aktivní bezpečnost a rozčleněn do čtyř kategorií. V následujících čtyřech kapitolách jsou ...