Now showing items 1-1 of 1

  • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

    Panáková, Pavla
    Bakalářská práce je zaměřena na využití projektového řízení pro vytvoření elektronického obchodování pro společnost IREKS ENZYMA s.r.o. Úvodní část se zabývá teoretickými východisky z oblasti projektového řízení, v další ...