Now showing items 1-2 of 2

  • Databáze specifikací bezpečnostních protokolů 

    Papež, Zdeněk
    Tato bakalářská práce pojednává o bezpečnostních protokolech, které slouží jako prostředek pro vytvoření chráněné komunikace ve veřejné síti, Internetu. Bezpečnostních protokolů je celá řada. Proto jsem vybral jen pár ...
  • Datová integrace mezi databázovými systémy 

    Papež, Zdeněk
    Tato diplomová práce pojednává o datové integraci, která je využívána pro přenos dat mezi různými databázovými systémy a to v obou směrech - migrace a replikace dat. Seznamuje nás s technologiemi distribuovaných databází. ...