Now showing items 1-4 of 4

 • Audio výkonový zesilovač ve třídě D s mikroprocesorovým řízením 

  Nedbal, Jan
  V diplomové práci je uveden návrh a praktická realizace audio výkonového zesilovače ve třídě D s mikroprocesorovým řízením. V první části práce jsou popsány jednotlivé integrované obvody použité v zapojení předzesilovače ...
 • Návrh stereo audio koncového zesilovače spínané třídy 

  Konečný, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem audio zesilovačů pracujících ve třídě D. Důraz je kladen na podrobnější popis důležitých částí používaných v těchto zesilovačích (modulátory, budiče, výkonové stupně). V další části práce je ...
 • Nízkofrekvenční aktivní umělá zátěž 

  Lízner, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou umělých zátěží, zejména elektronicky regulovatelných. Práce rozebírá principy mechanicky a elektronicky řízených zátěží a také pracovní režimy, v kterých mohou pracovat. V práci ...
 • Střídavý zdroj se vzdáleným řízením 

  Štěpnička, Martin
  Práce popisuje návrh řízeného střídače, respektive výkonového generátoru simulujícího jednu fázi evropské případně americké rozvodné sítě. Generátor je schopný zanést do výstupního signálu určité poruchové stavy určené k ...