Now showing items 1-2 of 2

  • CNG JAKO PALIVO VOZŮ FLOTILY MALÉHO PODNIKU 

    Papp, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá využitím stlačeného zemního plynu jako paliva ve vozovém parku tvořeném osobními automobily. Zkoumá výhodnost jeho využití jako alternativu k vozidlům poháněným ropnými produkty.
  • Konstrukční návrh měřicího volantu 

    Papp, Tomáš
    Táto diplomová práca pojednáva o konštrukčnom návrhu meracieho volantu. Zariadenie nahrádza pôvodný volant v testovanom automobile, je napojené na tyč riadenia pomocou adaptéru. Snímané veličiny sú krútiaci moment v riadení ...