Now showing items 1-10 of 10

 • Dvougenerační rodinný dům 

  Kühnová, Edita
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ve fázi dokumentace pro provedení práce pro dvougenerační rodinný dům. Není zpracována v plném rozsahu, který předepisuje vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou ...
 • Rodinný dům s čajovou provozovnou 

  Rydlo, Jan
  Tato BP se zabývá návrhem rodinného domu s čajovou provozovnou. Dům je situován jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. V suterénu se v levé části podlaží nachází komerční část domu s kamenným obchodem, skladem čaje ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Románek, Michal
  Hlavním cílem práce je zhotovení projektu pro provedení stavby podle technických norem, zákonů, technických předpisů pro provedení stavby. Předmětem projektu je novostavba rodinného domu s provozovnou. Obytná část domu je ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Weishäupl, Filip
  Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Rodinný dům bude sloužit k trvalému bydlení 4 osob ve 2.NP a k provozu kavárny v 1.NP. Obvodové nosné stěny jsou navrženy z cihel Porotherm ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Jurák, Vítězslav
  Bakalářská práce s názvem „Rodinný dům s provozovnou“ je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Provozovnou se rozumí kancelářský prostor funkčně spojen s rodinným domem. Objekt se nachází v obci Štípa v nové ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Koršala, Martin
  Hlavním cílem je zhotovení projektu podle technických norem, zákonů, technických předpisů pro provedení stavby. Dokumenty stanovují urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení, popis konstrukcí a požadovaných ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Svoboda, Tomáš
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby rodinného domu s provozovnou na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je nepodsklepený se dvěmi nadzemními podlažími. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou ...
 • Rodinný dům ve Vedrovicích 

  Procházková, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu. Jedná se o dvoupodlažní dům, podsklepený, s dvojgaráží a plochou vegetační střechou. Výrazným prvkem domu je nerezová pergola, která tvoří závětří domu. Dům bude ...
 • Rodinný statek s ubytováním 

  Staňová, Monika
  Anotace Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného statku v katastrálním území obce Lezník. Statek je samostatně stojící na okraji vesnice, na které navazují hospodářské budovy. Předpokládá se, že statek ...
 • Tunelová střelnice 

  Holko, Marek
  Predmetom projektu je novostavba tunelovej strelnice v Brne, v mestskej časti Brno-Královo pole. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre zhotovenie stavby tunelovej strelnice s celodennou prevádzkou s kapacitou ...