Now showing items 1-17 of 17

 • Bin Picking a robotické vidění 

  Múčka, Jan
  Cílem této diplomové práce je popsat přístup robotického vidění pro aplikaci Bin Picking a vytvořit aplikaci pro realizaci této úlohy. Tato aplikace bude schopna rozlišit několik zvolených objektů na základě dat z kamery ...
 • Bin Picking pro 2D objekty 

  Robota, Jakub
  Cieľmi tejto bakalárskej práce bolo spracovanie problematiky bin pickingu a návrh aplikácie pre 2D robotické videnie na identifikáciu objektu zo známej množiny s praktickou aplikáciou pri pohybe objektu vo vozíku po ose. ...
 • Biologicky inspirovaní roboti - brouk 

  Vymazal, Aleš
  Hexapod, ROS, Gazebo, Simulace, C++, Python, Node, Service, Publisher, Subscriber, Topic, URDF, SDF, AX-12+, USB2Dynamixel, CM-530, King Spider, Robotis, Navigace
 • Detekce objektu pro průmyslového robota s využitím počítačového videní 

  Huber, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření řídícího programu pro zpracování obrazových dat z kamery. Úvodní část práce pojednává o současném stavu detekce objektů v průmyslových aplikacích, a také představuje vývojovou ...
 • Detekce více objektů s využitím počítačového vidění 

  Maršala, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a prakticky zrealizovat řídící algoritmus pro detekci objektů různých tvarů, barev a velikostí. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje rešerši dosavadního poznání v ...
 • Návrh a implementace řídícího programu pro CNC obráběcí stroj prostřednictvím B&R Automation 

  Vavrík, Michal
  Cílem diplomové práce je robotizace konvenční frézky na CNC frézku s použitím programovatelného logického automatu. V teoretické části diplomové práce je uveden popis obráběcích strojů a průmyslu 4.0, přehled společností ...
 • Návrh a implementace řídícího programu pro mobilní robotickou platformu Turtlebot3 Burger 

  Filip, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh a implementace řídícího programu pro mobilní robotickou platformu TurtleBot3 Burger. V teoretické části bakalářské práce je vymezena problematika mobilní robotiky, s bližším pohledem na různé ...
 • Návrh koncového efektoru robotu 

  Kadaňka, Jan
  Tato práce se zabývá rešerší efektorů, obzvláště pro předměty válcového či sférického typu. Dále rozdělením efektorů podle typu použité síly. Hlavní část se zabývá návrhem a praktickou realizací prototypu efektoru, který ...
 • Návrh řídicího programu průmyslového robota IRB 120 pomocí softwaru RobotStudio 

  Nevřiva, Václav
  Cílem bakalářské práce je návrh řídícího programu pro vybranou laboratorní úlohu v programu RobotStudio, jeho implementace pro průmyslového robota IRB 120 společnosti ABB Robotics a ověření navrženého řešení simulací a ...
 • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

  Parák, Roman
  Cieľom diplomovej práce je úprava zariadenia robotického stolného futbalu a návrh herných stratégií. Diplomová práca bola rozšírená o návrh technológie pre bezpečnosť robotického stolného futbalu a návrh vizualizačného ...
 • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

  Vaverka, Pavel
  Cílem bakalářské práce je návrh a implementace herní strategie pro robotický stolní fotbal firmy B&R Automatizace. V úvodní části bude představena firma B&R Automatizace a její produkty. Dále bude stručně popsán současný ...
 • Robotický stolní fotbal - optimalizace snímání hrací plochy 

  Sijková, Simona
  Predmetom tejto bakalárskej práce je optimalizácia snímania hracej plochy pomocou inteligentnej kamery Cognex na robotickom stolnom futbale spoločnosti B&R Automatizace. Prvá časť práce je venovaná rešerši v oblasti ...
 • Robotický stolní fotbal - řízení herních os 

  Sláma, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je navázání na řešení robotického stolního fotbalu od společnosti B&R Automation z minulých let a zdokonalení stávajících problematických oblastí. Konkrétně se jedná o modularizaci softwarového ...
 • Spolupráce člověk-stroj – využití počítačového videní 

  Sobotka, Pavel
  Hlavní náplní této bakalářské práce je realizace aplikace pro řízení robotického ramene prostřednictvím zařízení Kinect. Aplikace je psána v jazyce C# za použití vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2017. První ...
 • Všesměrový mobilní robot – detekce překážek 

  Pollach, Ondřej
  Závěrečná práce je zaměřena na řešení problému detekce kolizí na všesměrovém robotu pomocí vybraných infračervených senzorů. Signály ze senzorů jsou zpracovávány pomocí mikroprocesoru Arduino Mega 2560, v němž je proveden ...
 • Využití Robotického operačního systému (ROS) pro řízení kolaborativního robota UR3 

  Juříček, Martin
  Cílem bakalářské práce je vytvoření řídícího programu, jeho následné otestování a ověření funkčnosti pro kolaborativního robota UR3 od firmy Universal Robots. Řídící program je napsán v jazyce python a integruje možnosti ...
 • Využití strojového učení pro kontrolu kvality v průmyslových aplikacích 

  Gaško, Viktor
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou kontroly kvality v priemyselných aplikáciách so zameraním na hlboké učenie. K tomuto a podobným problémom bolo vytvorených niekoľko knižníc, ktoré majú za úlohu ...