Now showing items 1-1 of 1

  • Kultura organizace, návrhy na zlepšení. 

    Paroulková, Eliška
    Teoretická část diplomové práce vymezuje strukturu organizační kultury, její prvky, typologií, význam a funkci, zdroje organizační kultury a také vztah ke strategií firmy. Dále se věnuje definici žádoucí organizační kultury ...