Now showing items 1-1 of 1

  • Sonda pro pasivní odposlech standardu IEEE 802.11 

    Partnov, Denys
    Bakalářská práce se zabývá obecným popisem protokolu 802.11, kde jsou vysvětleny a~popsány jednotlivé vrsty, na kterých protokol pracuje. Pozornost byla zaměřena i~na~možnosti zabezpečení bezdrátového provozu. Praktická ...